Technické požiadavky na stupne kyu

Uvedené technické požiadavky na stupne kyu sú len orientačné. Niektoré aikido kluby sa riadia inými podmienkami. Kandidát by mal spĺňať viacero podmienok, ktoré môžu byť formálne alebo neformálne. Tieto požiadavky Vám najlepšie vysvetlí Váš inštruktor – je to jeho úlohou. Väčšinou sa stačí spýtať.  

 

Náš klub sa zúčastňuje technických skúšok, kde úroveň našich členov – kandidátov na skúšky, nestranne a objektívne hodnotia inštuktori z iných klubov (Skúšobná komisia – yuri. Zúčastňujeme sa technických skúšok skupiny AIKIDOJO Slovakia. Tlačový formát Oficiálneho skúšobného poriadku skupiny AIKIDOJO Slovakia nájdete tu). Majú nestranný pohľad, môžu teda objektívne hodnotiť technický pokrok. Technické skúšky prebiehajú v intenzívnom tempe, trvajú približne 1,5 – 2 hod. Dáva sa vysoký dôraz na schopnosť kandidáta cvičiť techniky v primeranom tempe, prispôsobené veku a fyzickým možnostiam kandidáta. Kandidát tak v skúške ukáže, či má danú techniku „v podvedomí“ a či má nastúpenú správnu cestu. 

 

Skúška, či už úspešná alebo neúspešná je vizitkou Vašej práce a práce Vášho inštruktora. Preto pokiaľ je úspešná, nezabudnite poďakovať svojmu okoliu – inštruktorovi, starším ale i mladším žiakom za to, že ste s nimi mohli cvičiť. Nenechajte sa ale skúškou uniesť, neprejavujte zbytočné emócie. Je potrebné sa zamerať na ďalší tréning, a pokračovanie v nastúpenej ceste.

 

Pokiaľ je skúška neúspešná, nehádžte vinu na iných. Sami ste sa rozhodli skúšku podstúpiť, yuri Vás v rámci svojich možností hodnotí objektívne. Leží na nich obrovská zodpovednosť, pretože tá je podporovaná rokmi cvičenia a vysokými technickými znalosťami. Taktiež je lepšie neprejavovať zbytočné emócie, a radšej sa spýtať na nedostatky, ktoré máte. Niekedy je lepšie skúšku podstúpiť a nespraviť, ako spraviť. To Vás výrazne posunie ďalej, pretože Vás neuspokojí s tým, čo máte a snažíte sa to rozvíjať ešte lepšie. Na záver poďakujte yuri za to, že Vás upozornili na Vaše nedostatky.

 

Náš klub sa riadi nasledovnými všeobecnými požiadavkami na kandidáta:

 

6. kyu

Tachiwaza

Aihanmi katate tori - iriminage

                            - kote gaeshi

                            - ikyo

                            - shiho nage

                            - uchikaiten nage

                            - sankyo

Shomen uchi - iriminage

 

5. kyu

Tachiwaza

Katate tori - ikyo

                - shiho nage

                - tenchi nage

                - udekime nage

                - kokyu nage

Shomen uchi - ikyo

                   - nikyo

                   - kote gaeshi

Chudan tsuki - iriminage

                   - kote gaeshi

Suwariwaza

Kata tori - ikyo

Shomen uchi - ikyo

 

4. kyu

Tachiwaza

Katate tori - nikyo

Katate ryote tori - kote gaeshi

                          - ikyo

Ryote tori - ikyo

               - shiho nage

               - tenchi nage

               - udekime nage

Shomen uchi - sankyo

                   - uchikaiten sankyo

Yokomen uchi - iriminage

                     - shiho nage

                     - tenchi nage

                     - kote gaeshi

                     - udekime nage

Chudan tsuki - hiji kime osae

Jodan tsuki - ikyo

Suwariwaza

Kata tori - nikyo

Ryote tori - kokyu-ho

Shomen uchi - nikyo

 

3. kyu

Tachiwaza

Katate tori - sankyo

                - uchikaiten nage

                - yonkyo

Ryote tori - iriminage

               - kote gaeshi

               - kokyu nage

Shomen uchi - yonkyo

                   - gokyo

Chudan tsuki - sotokaiten nage

                   - uchikaiten sankyo

Yokomen uchi - ikyo

                     - uchikaiten sankyo

Jodan tsuki - shiho nage

                 - kote gaeshi

Ushirowaza

Ryote tori - ikyo

               - iriminage

               - kote gaeshi

               - shiho  nage

               - hiji kime osae

Suwariwaza

Kata tori - sankyo

Shomen uchi - iriminage

                   - kote gaeshi

                   - sankyo

 

2. kyu

Tachiwaza

Mune tori - ikyo

              - shiho nage

              - uchikaiten nage

Kata tori men uchi - ikyo

                           - iriminage

                           - shiho nage

                           - kote gaeshi

                           - koshi nage

Yokomen uchi - nikyo

                     - sankyo

                     - yonkyo

                     - gokyo

                     - koshi nage

Jodan tsuki - nikyo

                 - sankyo

Mae geri – iriminage

Ushirowaza

Katate tori kubi shime - ikyo

Eri tori - ikyo

Ryo kata tori - ikyo

                   - nikyo

                   - sankyo

                   - iriminage

                   - kote gaeshi

Ryo hiji tori - iriminage

                 - kote gaeshi

Suwariwaza

Ryo kata tori - ikyo

Shomen uchi - yonkyo

                   - sotokaiten nage

Chudan tsuki - kote gaeshi

Jodan tsuki - ikyo

 

1. kyu

Tachiwaza

Mune tori - ikyo

              - nikyo

              - sankyo

              - koshi nage

Jodan tsuki - iriminage

                 - shiho nage

                 - yonkyo

                 - sotokaiten nage

                 - koshi nage

                 - ushiro kiri otoshi

Ushirowaza

Katate tori kubi shime - nikyo

                                - sankyo

Ryote tori - yonkyo

               - kokyu nage

               - koshi nage

Eri tori - nikyo

          - sankyo

          - iriminage

Hanmihandachiwaza

Katate tori - ikyo

                - shiho nage

                - uchikaiten nage

Ryote tori - shiho nage

Suwariwaza

Ryo kata tori - sankyo

                   - yonkyo

Kata tori men uchi - iriminage

                          - kote gaeshi

                          - kokyu nage

Bukiwaza

Tanto - ikyo

         - gokyo

         - kote gaeshi

         - udekime nage

         - hiji kime osae

         - iriminage

Jo - jiuwaza