Technické požiadavky na stupne shodan a nidan (1. dan, 2. dan)

Uvedené technické požiadavky na stupne dan sú len orientačné. Ide o zoznam prioritných techník, ktoré má kandidát spĺňať, pokiaľ chce podstúpiť skúšku na shodan alebo nidan.

 

Kandidát taktiež musí spĺňať ďalšie formálne aj neformálne podmienky. Tieto Vám najlepšie vysvetlí Váš inštruktor – je to jeho úlohou. Väčšinou sa stačí spýtať. Pokiaľ už budete kandidovať na tieto stupne, mali by ste ich vedieť.

 

Pravdepodobne najlepšie úroveň stupňov dan hodnotia nasledovné citáty (Autorom je sensei Nobuyoshi Tamura, 8. dan aikikai.):

 

Shodan – 1. dan


Sho, to je začiatok, to čo začína.

 

Telo je konečné schopné skúšať odpovedať na rozkazy a reprodukovať formy techník. Hmlisto začínate chápať myšlienky toho, čo je aikido. Preto sa treba snažiť praktikovať a utvrdzovať sa v cvičení pomaly, ak je nutné, ale vždy s maximálnou presnosťou.

 

Nidan – 2. dan


Ku práci prvého danu sa pripája rýchlosť a sila zároveň, čo predstavuje oveľa väčšiu duševnú stabilitu. To sa u praktikanta ukazuje pocitom pokroku. Komisia musí vycítiť tento pokrok v neustálom postavení formy, smerovaní práce.

 

Sandan – 3. dan


Toto je začiatok chápania kokyu ryoku. Vstup do duchovnej dimenzie aikido, jemnosť a účinnosť techník sa začínajú ukazovať. Je tu možnosť vyučovať začiatočníkov.

 

Naša poznámka: Mnoho inštruktorov nemá sandan, čiže tretí dan, pri ktorom sa odporúča učiť začiatočníkov. Napriek tomu vyučujú. Toto môže byť veľmi často „rozdrobenosťou“ klubov, resp. ochotou a snahou cvičiť v daných podmienkach na danom mieste. Napriek tomu, že trénujú, nemala by im stúpnuť „sláva do hlavy,“ a mali by zostávať pri zemi. Každý, či 6. kyu alebo 3. dan sa učíme rovnako...

 

Yodan – 4. dan


Na tejto technicky pokročilej úrovni prichádza schopnosť rozoznávať princípy, ktoré riadia techniky. Je možné príležitostne zmeniť učiteľa.

 

Naša poznámka: V aikido sa technické stupne dan technickými skúškami prideľujú len do stupňa yodan, čiže štvrtý dan. Vyššie stupne prideľuje osobitná komisia.

 

Godan – 5. dan


Umenie rešpektuje princípy a ducha, začínajúc sa oslobodzovať od formy, už neostáva zajatcom vonkajšieho aspektu techniky. Nové technické riešenia sa objavujú vo vzťahu ku konkrétnym situáciám.

 

Rokudan – 6. dan


Technika je brilantná, pohyb plynulý a silný. Pozorovateľovi musí pripadať ako samozrejmosť. Sila a fyzická disponibilita, ako aj duchovná čírosť, sa bez dvojznačnosti zjednotia v pohybe a prejavujú sa v každodennom živote.

 

 

Naša poznámka: Stupne 5. a 6. dan sú udeľované komisiou pre udeľovanie vyšších technických stupňov. Všetky stupňe podliehajú uznaniu Aikikai.

 

Nanadan – 7. dan


Bytosť sa oslobodzuje od temnosti a objavuje sa vo svojej pravej podstate, prejavuje svoje pravé ja. Oslobodená od všetkých závislostí dokazuje radosť zo života tu a teraz.

 

Hachidan – 8. dan


Na oboch stranách života a smrti je čistý duch, otvorený, schopný zjednotiť protiklady nepriateľov, nebojuje. Bez boja, bez nepriateľov, je večným víťazom. Bez prekážky je slobodný, slobodný vo svojej voľnosti. O´sensei povedal: „Tvárou v tvár nepriateľovi stačí stáť, nič viac.“ Jeho vízia spája a harmonizuje celok, ale nič tam neostáva. Aj najčistejšia voda môže zhniť v kaluži, nemožno nikdy opomenúť ducha začiatočníka završujúceho svoj prvý krok.

 

Naša poznámka: Stupne 7. a 8. dan sú udeľované Aikikai prostredníctvom Doshu. V prípadoch osobitnej úcty môže Doshu udeliť stupne 9. a 10. dan.

 

 

Kluby, s ktorými cvičíme my, podstupujú skúšku vždy u zahraničného inštruktora, kde je zaručené objektívne hodnotenie našej práce. Náš klub sa riadi nasledovnými všeobecnými požiadavkami na kandidáta (technické minimum znalostí, ide len o všeobecný zoznam techník!) pre stupne shodan a nidan:

 

 

Suwariwaza


Shomen uchi: ikyo, nikyo, sankyo, yonkyo, gokyo, iriminage, kote gaeshi

Yokomen uchi: ikyo, nikyo, sankyo yonkyo, gokyo, iriminage, kote gaeshi

Kata tori: ikyo, nikyo, sankyo, yonkyo, iriminage

Ryote tori: kokyu-ho, ikyo, nikyo, sankyo, yonkyo, iriminage, kote gaeshi

Ryo kata tori: ikyo, nikyo, sankyo, yonkyo

 

Hanmihadachiwaza


Katate tori: ikyo, nikyo, sankyo, yonkyo, iriminage, kote gaeshi, shiho nage, kaiten nage, sumi otoshi, kokyu nage

Rjote tori: shiho nage, kokyu nage

Ushiro ryo kata tori: ikyo, nikyo, sankyo, kote gaeshi, kokyu nage

 

Tachiwaza


Aihanmi katate tori: ikyo, nikyo, sankyo, yonkyo, iriminage, kote gaeshi, shiho nage, udekime nage koshi nage, sumi otoshi, kokyu nage

Katate tori: ikyo, nikyo, sankyo, yonkyo, iriminage, kote gaeshi, shiho nage, kaiten nage, sumi otoshi, hiji kime osae, udekime nage, kokyu nage, ude garami (?)

Kata tori: ikyo, nikyo, sankyo, yonkyo, iriminage, kokyu nage

Mune tori: ikyko, nikyo, sankyo, yonkyo, shiho nage, kokyu nage

Ryote tori: ikyo, nikyo, sankyo, yonkyo, iriminage, kote gaeshi, shiho nage, udekime nage, tenchi nage, koshi nage, kokyu nage

Ryo kata tori: ikyo, nikyo, sankyo, yonkyo, iriminage, kote gaeshi, shiho nage, udekime nage, koshi nage, sumi otoshi, kokyu nage

Ryo katate tori: ikyo, nikyo, sankyo, yonkyo, iriminage, kote gaeshi, shiho nage, udekime nage, koshi nage, kokyu nage, juji garami

Chudan tsuki: ikyo, sankyo, uchikaiten sankyo, iriminage, kote gaeshi, shiho nage, kaiten nage, udekime nage, kokyu nage, hiji kime osae, ushiro kiri otoshi

Jodan tsuki: ikyo, sankyo, sankyo, uchikaiten sankyo, iriminage, kote gaeshi, shiho nage, udekime nage, kokyu nage

Shomen uchi: ikyo, nikyo, sankyo, sotokaiten sankyo, uchikaiten sankyo, yonkyo, gokyo, iriminage, kote gaeshi, shiho nage, kaiten nage, kokyu nage

Yokomen uchi: ikyo, nikyo, sankyo, yonkyo, gokyo, iriminage, kote gaeshi, shiho nage, udekime nage, kokyu nage

Katate tori men uchi: ikyo, nikyo, sankyo, iriminage, kote gaeshi, shiho nage, udekime nage, koshi nage, kokyu nage

Mae geri: iriminage

 

Ushirowaza


Ushiro ryote tori: ikyo, nikyo, sankyo, yonkyo, hiji kime osae, iriminage, kote gaeshi, shiho nage, juji garami, koshi nage, kokyu nage

Ushiro ryo kata tori: ikyo, nikyo, sankyo, yonkyo, iriminage, kote gaeshi, aiki otoshi, kokyu nage

Ushiro eri tori: ikyo, nikyo, sankyo, yonkyo

Ushiro katate tori kubi shime: ikyo, sankyo, koshi nage, kote gaeshi, shiho nage, kokyu nage

 

Naša poznámka: k zloženiu úspešnej skúšky na dan nie je potrebné len vedieť vyššie uvedené techniky. Skúška zahŕňa aj ďalšie požiadavky na kandidáta. Viď druhý odstavec.