Slovník

Nakoľko cvičíme japonské bojové umenie, je normálne, že niektoré výrazy a názvy používame v Japončine. Aj keď sa môže zdať, že poznáme význam všetkých bez použitia slovníka, nie je to pravda. Časom sa na každého niečo nalepí, navyše nie je potrebné vedieť všetky výrazy. A tak sa postupne učíme.

 

Niektoré slová sa dajú preložiť jednoducho a majú príslušný slovenský ekvivalent, pri iných to je trochu ťažšie. Najmä keď vo svojom význame skrývajú definíciu niečoho viac ako jedného slova.

 

Pre výrazy japonské výrazy na tejto stránke používame anglickú transkripciu, nie slovenskú. Je nám bližšia, dá sa jednoducho čítať a taktiež je vo svete oveľa bežnejšia.

 

Slovník sme rozdelili do niekoľkých častí. Každá obsahuje niekoľko najpoužívanejších slov, ktoré sa týkajú danej témy.

 

Všeobecný slovník 

 

 

 

 

Japonský výraz 

Slovenský preklad 

ai

 

harmónia, jednota

aiki

 

harmónia energie, zhoda, splynutie

aikikai

 

medzinárodná organizácia rozvíjajúca aikido so sídlom v Tokiu

aikido

 

japonské bojové umenie, "cesta harmónie"

aikidoka

 

ten, kto cvičí aikido

arigato

 

ďakujem

arigato gozai mashita

úctivo ďakujem

ashi

 

noha

ashi sabaki

práca s nohami

atemi

 

úder, naznačenie úderu

bokken

 

drevený meč

bu

 

vojna

budo

 

cesta bojovníka

budoka

 

ten, čo cvičí budo

bushi

 

bojovník

chudan

 

stredné pásmo (tela)

chushin

 

centrum, centrum stability, hara

daito-ryu

 

jedno z umení, z ktorých vzniklo aikido

dan

 

majstrovský technický stupeň

deshi

 

žiak

do

 

cesta, smer

dojo

 

telocvičňa, priestor na cvičenie

domo arigato gozai mashita

ďakujem vám mnohokrát, veľká vďaka

dosa

 

činnosť, myšlienka, akcia alebo pohyb

doshu

 

hlava cesty, titul

dozo

 

prosím

eri

 

límec

fudoshin

 

formálny titul, asistent inštruktora

 

 

nepohybujúca sa myseľ, stav duševnej vyrovnanosti

fukushidoin

nehybný, nekľudný

gedan

 

spodné pásmo, nízka pozícia

gi

 

odev, oblečenie - nesprávne nazývané kimono

geri

 

kop, kopnutie

gokyo

 

piata technika

gyaku

 

obrátený stav, zrkadlový postoj, inverzný

hai

 

áno

hajime

 

začnite, to isté ako jime

hakama

 

nohavicová sukňa pre tréning niektorých tradičných budo

hanmi

 

trojuholníkový postoj, základný postoj pre aikido

hanshi

 

minimálne 7 rokov po dosiahnutí kyoshi, vek minimálne 60 rokov,

perfektná znalosť techník; adept je vzorom pre ostatných,

napríklad aj spoločenskou významnosťou

happo

 

osem smerov

hara

 

centrum hmotnosti, ťažisko, podbruško

hasso

 

"osmičkový tvar"

henka

 

zmena

henka waza

zmena techniky

 

renraku henka waza

priebežná zmena techniky, napr. z shiho nage do iriminage

hidari

 

vľavo

hiji

 

lakeť

hineri

 

krútenie, napínanie

ho

 

metóda, spôsob prevedenia

hombu dojo

hlavné dojo aikikai

iai

 

"spájanie sa s bytím"

iie

 

nie

ikyo

 

prvá technika

ippon

 

jeden bod

irimi

 

krok priamo, vstúpenie do tela

jinja

 

šintoistická svätiňa

jiyu

 

sloboda, voľnosť

jiyu waza

 

sloboda prevedenia, voľná technika

jame

 

zastaviť, prestaňte (to isté iame, mate)

jime

 

začnite, to isté ako hajime

jo

 

drevená palica vychádzajúca z yari - kopije

jodan

 

horné pásmo, horná pozícia

jodo

 

japonské bojové umenie, "cesta jo"

ju

 

jemný, poddajný

judo

 

japonské bojové umenie, "jemná cesta"

juken jutsu

boj s bajonetom

ju-jutsu

 

japonské bojové umenie, "cesta poddajnosti"

juji

 

kríž, krížový tvar (ju-desať, ji-znak)

jutsu

 

umenie (umenie boja)

kaeshi

 

otáčanie, striedanie, preklopenie, prevrátenie

kai

 

organizácia

kaiten

 

otáčanie bez pohybu nôh (bez kroku)

kamae

 

postoj, streh, pozícia

kami

 

božstvo

kamiza

 

predná časť dojo, čestné miesto, "oltár"

kansetsu

 

kĺb

 

 

páčenie

kata

 

rameno, forma, séria pohybov

katana

 

samurajský meč

keiko

 

tréning

keiko-gi

 

tréningové oblečenie - nesprávne nazývané kimono

ken

 

meč

ki

 

energia, životná sila, duch

kiai

 

výkryk v technike, sústredenie energie hlasom

kihon

 

základ, podstata

kime

 

zameranie

ki musubi

 

spojenie ki medzi partnermi

ko

 

ako

kobudo

 

staré budo

kohai

 

mladší študent

kokoro

 

myseľ, srdce, duša

kokyu

 

dych, dýchanie

koshi

 

bedro

kote

 

zápästie

kubi

 

väzy, krk

kubi shime

škrtenie

kumijo

 

cvičenie s jo vo dvojici, obaja majú jo

kumitachi

 

techniky proti útočníkovi s ken-om, mečom

kuro´obi

 

čierny opasok kimona

kuzushi

 

vyvedenie partnera z rovnováhy

kyu

 

žiacky stupeň, do prvého danu

kyoshi

 

minimálne 5. dan, správny spoločenský život, veľké znalosti budo

maai

 

vzdialenosť, načasovanie

mae

 

vpred

mae ukemi

pád vpred

mawashi

 

otočenie, krútenie, točenie

men

 

čelo, hlava

migi

 

vpravo

misogi

 

očisťujúci obrad, rituál

mizu

 

voda

mochi

 

držanie

mokuso

 

meditácia, úvod cvičenia, to isté ako zazen

morote

 

obidve ruky držia spoločne jednu, "spoločné ruky"

mudansha

 

študent s bielym opaskom

mune

 

hruď, hrudník

mukyu

 

začínajúci cvičenec, ešte nedosiahol stupeň kyu

nage

 

hod, ten kto hádže útočníka, to isté ako tori

nidan

 

druhý dan

nikyo

 

druhá technika

nobashi

 

naťahovanie, napínanie

obi

 

opasok

okuden

 

vnútorná meditácia

omote

 

dopredu, pozitívny, priame techniky

onegai shimatsu

otvorenie cvičenia, chcem sa od teba niečo naučiť

osae

 

znehybnenie

osame

 

koniec

osae waza

techniky znehybnenia

o´sensei

 

veľkýá učiteľ, čestný titul, označenie zakladateľa

o-tagai ni

 

vzájomný, navzájom

o-tagai ni rei

vzájomný úklon

otoshi

 

zhodenie, zvrhnutie

randori

 

cvičenie s viacerými útočníkmi, voľný štýl

rei

 

pozdrav

reigi

 

etiketa

renshi

 

4.-6. dan

ritsu rei

 

úklon v stoji

ronin

 

samuraj bez pána

ryote

 

obe ruky, úchop oboma rukami

ryu

 

škola, štýl, doslovný preklad je prúd

sabaki

 

premiestnenie, práca s niečím,

 

tai sabaki

premiesťnovanie

 

ashi sabaki

práca s nohami

 

ki sabaki

práca s ki, energiou

samurai

 

samurai, slúžiť, služobník

sandan

 

tretí dan

sankaku

 

trojuholník

sankyo

 

tretia technika

satori

 

osvietenie

seiza

 

sed na pätách a na kolenách, tradičný japonský sed

sempai

 

starší študent

seppuku

 

rituálna samovražda

sensei

 

učiteľ

shidoin,

 

formálny titul, udeľovaný shihanom alebo honbu dojo, učiteľ

shihan

 

formálny titul, majster učiteľ, vzor pre ostatných

shiho

 

štyri smery

shikaku

 

štvorec, mŕtvy bod, mŕtvy uhol

shikko

 

chôdza po kolenách

shime

 

stisk, škrtenie

shin

 

duch, srdce

shinai

 

bambusový meč, používaný v kendo

shinto

 

šintoizmus

shinzen

 

božstvá

shiro´obi

 

bieli opasok kimona

shisei

 

držanie tela, postavenie, postoj, pozícia

shizentai

 

prirodzené držanie tela

shodan

 

prvý majstrovský stupeň

shoden

 

prvá meditácia

shomen

 

predná časť, predok, vrchol hlavy

sode

 

rukáv

soto

 

vonkajšok

suburi

 

cvičenie základných sekov so zbraňami

suki

 

slabina

sumi

 

roh

suwari

 

sedenie

suwari waza

techniky v sede

tachi

 

stoj

tachi waza

techniky v stoji

tai

 

telo

tai sabaki

 

pohyb tela, premiestňovanie

tai so

 

pohybové cvičenia

tanden

 

centrum

tanto

 

nôž

tatami

 

žinenka, japonské rohože

tate

 

vstaňte

teganata

 

mečová ruka, hrana ruky

tekubi

 

zápästie

tenchi

 

doslova "nebo zem"

tenkan

 

otočenie z prednej nohy o 180 stupňov

tori

 

obranca, ten kto hádže, to isté ako nage

to rei

 

úklon meču

tsuki

 

úder, bodnutie

uchi

 

vo vnútri, z vnútra

uchi deshi

 

žiak, ktorý žije v škole

ude

 

paža

uke

 

útočník, ktorý padá

ukemi

 

pády

undo

 

pohybové cvičenia

ura

 

dozadu, negatívny, techniky s točením, zadná časť

ushiro

 

dozadu, útok zozadu

ushiro ukemi

pády dozadu

waza

 

techniky, prevedenie

yokomen

 

bočná časť, bočná strana

yokomen uchi

sek z vrchu na bočnú časť hlavy - spánok, krk

yonkyo

 

štvrtá technika

yudansha

 

cvičenec na majstovskej úrovni

zanshin

 

doslova "vyrovnaná myseľ, postoj," pripravenosť k ďalšiemu útoku

zazen

 

meditácia, úvod cvičenia, to isté ako mokuso

za rei

 

úklon v sede

zen

 

zen, náboženský smer

zori

 

sandále, šlapky, obuv

 

 

 

Počítanie 

 

 

 

 

 

Japonský výraz 

Slovenský preklad 

ichi

 

1

ni

 

2

san

 

3

shi

 

4

go

 

5

roku

 

6

shichi

 

7

hachi

 

8

kyu

 

9

ju

 

10

 

 

 

ju-ichi

 

11

ju-ni

 

12

ju-san

 

13

ni-ju

 

20

ni-ju-ichi

 

21

roku-ju-ichi

61

 

 

 

hyaku

 

100

sen

 

1000

 

 

 

Časti meča 

 

 

 

 

Japonský výraz 

Slovenský preklad 

boshi

 

vzorka na špičke meča

bokken

 

drevený meč

bokuto

 

drevený meč

cuba

 

záštita

cuka

 

rukoväť

daisho

 

dvojica mečov

fushi

 

kovová objímka na rukoväti

habaki

 

kovová objímka na čepeli

hamon

 

vzorka na ostrí meča

iaito

 

cvičný meč

ji

 

povrch čepele

kashira

 

ukončenie rukoväte

ken

 

meči

kissaki

 

špička meča

kojiri

 

pätica na konci pošvy

ko-shinogi

 

krivka na chrbte meča

kurigata

 

uško na pošve

mekugi-ana

dierka v stopke

menuki

 

ozdoba na rukoväti

mune

 

chrbát čepele