Najčastejšie pojmy pre začiatočníkov

Tento článok je venovaný predovšetkým začiatočníkom. Nájdete tu výrazy, s ktorými sa môžete stretnúť na svojich prvých tréningoch. Samozrejme, pochádzajú z japončiny.

 

Pre japonské výrazy na tejto stránke používame anglickú transkripciu, nie slovenskú. Je nám bližšia, dá sa jednoducho čítať a taktiež je vo svete oveľa bežnejšia.

 

V prípade, že by ste chceli nájsť ešte podrobnejší slovník, nájdete ho tu, na našej stránke.

 

 

Japonský výraz 

Slovenský preklad 

aikido

 

japonské bojové umenie, "cesta harmónie"

onegai shimatsu

 

otvorenie cvičenia, chcem sa od teba niečo naučiť

domo arigato gozai mashita

 

koniec cvičenia, ďakujem vám mnohokrát, veľká vďaka

 

 

 

tachiwaza

 

techniky v stoji

suwariwaza

 

techniky v sede

 

ushirowaza

techniky, kde útočník útočí zozadu

 

 

 

mae ukemi

pád vpred

ushiro ukemi

 

pád dozadu

 

 

 

aihanmi katate tori

 

úchop ruky nad zápästím, rôznostranný postoj (na kríž)

(gjakuhanmi) katate tori

 

úchop ruky nad zápästím, rovnostranný postoj (zrkadlový)

kata tori

 

úchop rukáva za plece, postoj rovnostranný

shomen uchi

priamy sek rukou, zbraňou od hlavy, smeruje na hlavu,

 

 

postoj rovnostranný, seká a vykračuje zadná noha

yokomen uchi

šikmý sek rukou, zbraňou od hlavy, šikmo na spánok, krk,

 

 

postoj rôznostranný, seká a vykračuje zadná noha

chudan tsuki

 

úder na strednú oblasť (hrudník)

jodan tsuki

 

úder na vrchnú oblasť (hlava)

 

 

 

yame, mate, seiza

 

zastaviť, prestaňte, je potrebné sa čo najrýchlejšie usadiť

 

 

 

bokken

 

drevený meč

jo

 

drevená palica vychádzajúca z yari - kopije

tanto

 

nôž

 

 

 

aihanmi
Aihanmi katate tori
gyakuhanmi
(Gjakuhanmmi) katate tori

katatori
Kata tori

shomenuchi
 Shomen uchi

 


 
yokomenuchi
Yokomen uchi

Chudantsuki
Chudan tsuki