Doshu

Doshu je japonský termín, literárne prekladaný ako „Majster Cesty.“ V aikido je doshu osobnosťou, ktorá formálne riadi a určuje smerovanie aikido. Z objektívnych príčin nie sú nositeľmi technických stupňov.

 

 
Titul doshu je udeľovaný podľa systému Iemoto. Tento určuje rodinnú tradíciu, nasledovanie, označuje líniu od zakladateľa po súčasnú hlavu školy, systému. Často je používaný na popísanie rodinných generácií v tradičných japonských umeniach.

 


Vedúcimi osobnosťami v aikido sú členovia rodiny Ueshiba:


Morihei UeshibaMorihei Ueshiba (14.12.1883 – 26.04.1969) – O´sensei a 1. doshu do roku 1969.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kisshomaru UeshibaKisshomaru Ueshiba (27.06.1921 – 04.01.1999) – syn Moriheia a 2. doshu v rokoch 1969 – 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

Moriteru UeshibaMoriteru Ueshiba (02.04.1951) – syn Kisshomaru a vnuk Moriheia, súčasný 3. doshu od roku 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitsuteru UeshibaMitsuteru Ueshiba (27.06.1981) – syn Moriteru, pravnuk Moriheia. Je nositeľom titulu waka sensei – mladý učiteľ. Očakáva sa, že po ukončení pôsobenia Moriteru Ueshibu nastúpi na jeho miesto a bude 4. doshu.